Mapa interesariuszy

Kluczowym z obowiązków dobrego Product Ownera jest praca z Interesariuszami.

Z definicji “interesariusz” to osoba (lecz także społeczność, instytucja, organizacje, urzędy), która ma wpływ na projekt lub jest pod wpływem działania projektu. Słyszałem kiedyś zabawniejszą definicję, że jest to osoba która ma wpływ na projekt, lub tak jej się wydaje 🙂

Bardziej lub mniej poważna definicja sugeruje, że prawie nigdy nie jest to jedna osoba, a wpływ tych osób jest różny, od kluczowego do najmniej znaczącego.

W interesie Product Ownera jest trafna identyfikacja interesariuszy, ponieważ bez ich zainteresowania nie ma zaangażowania, czyli jednej ze składowych sukcesu projektu.

Identyfikacja interesariuszy nie jest łatwa. Zazwyczaj za interesariusza uważa się osobę inicjującą czy zlecającą wykonanie jakiegoś przedsięwzięcia. Rzadziej, za interesariuszy uważa się:

  • użytkowników,
  • konkurencję,
  • współpracowników,
  • osoby lub instytucje świadczące usługi dla realizującego projekt,
    a to równie znaczący interesariusze.

Dla ułatwienia i klasyfikacji interesariuszy można posłużyć się tzw. mapą interesariuszy.

Zorganizuj burzę mózgów i wraz z zespołem projektowym wypisz wszystkie osoby, które mają lub mogą mieć wpływ na projekt (umieść ich imiona na postitach). Zapisz ich imiona, nazwy, stanowiska lub inne pomocne informacje na postitach i umieść na poniższej siatce.

mapa

Macierz 2×2 podziel na następujące części:

  1. Ściśle współpracuj i zarządzaj uważnie
  2. Utrzymuj zadowolenie
  3. Informuj na bieżąco
  4. Monitoruj

Zauważ, że macierz mieści się pomiędzy dwoma osiami: wpływu (mały lub duży) oraz zainteresowania (małe lub duże).

Rozmieść postity w odpowiednich komórkach biorąc pod uwagę, że:

Pole nr 1 to najważniejszy sektor. Tych interesariuszy angażuj i dbaj o relacje z nimi. Postaraj się wiedzieć o nich najwięcej, gdyż oni są kluczowi dla sukcesu Twojego projektu. Znajdź odpowiedni sposób komunikacji z nimi i angażuj ich w najważniejsze dziedziny projektu (np w strategię).

Pole nr 2 zarezerwowane jest dla interesariuszy którzy mają duży wpływ na projekt ale ich zaangażowanie jest niewielkie. Upewnij się że dobrze rozumiesz ich potrzeby, że są odpowiednio poinformowani i że są zadowolone z efektów.

Pole nr 3 przeznaczone jest dla interesariuszy zainteresowanych przedsięwzięciem, ale nie mających dużego wpływu na sposób jego realizacji. Zazwyczaj są to osoby niezwykle pomocne,ale bez “mocy sprawczej”. Słuchaj ich potrzeb i opinii, ale ostrożnie analizuj ich pomysły.

Dla intersariuszy o małym wpływie i małym zainteresowaniu zarezerwowany jest 4 pole. Nie musisz im poświęcać zbyt wiele czasu. Możesz ograniczyć się do informowaniu o osiągnięciu kluczowych elementów projektu (patrz TIPS no2).

TIPSy:

1. Interesariusze mogą się zmieniać. Mogą dochodzić kolejni, a także obecnie zidentyfikowani mogą zmieniać poziom swojego wpływu i zainteresowania projektem

2. Raczej skupiaj się na osobach niż firmach, chociaż widziałem przypadek gdzie na mapie interesariuszy występowała nazwa konkurencyjnej firmy. W jej interesie było wyprzedzenie naszego projektu, więc bezpośredni konkurent kwalifikuje się do sektora “monitoruj”.

Reklamy