INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story

INVEST to kolejny akronim pozwalający opanować tworzenie dobrej jakości user stories. Podobnie jak w MoSCoW, każda litera oznacza inną zasadę.


invest

I jak Independent – niezależna – samoistniejąca – samowystarczalna – historia nie jest zależna od innych historii. To zasada charakterystyczna dla Scruma, XP, Kanbana. Można ją także rozpatrzyć w inny sposób. Jeśli okaże się, że historie użytkowników, są ściśle od siebie zależne, to niekiedy dobrym pomysłem jest połączenie je w jedną dużą historię użytkownika.

N jak Negotiable – czyli do negocjacji. Zakładając, że w Agile, czas i jakość jest nienegocjowalna, to do negocjacji (doprecyzowania) pozostaje zakres. Oznacza to, że dopóki historia znajduje się w backlogu, może być wyjaśniana, doprecyzowana, modyfikowana i wielokrotnie estymowana.

V jak Valuable – czyli każda z user stories musi nieść dla użytkownika jakąś wartość. Idąc za tą zasadą, realizacja czysto technicznych story, nie dających korzyści dla użytkownika jest naruszeniem zasad Agile.

E jak Estimable – każda historia powinna być tak napisana aby dało się ją wyestymować. Nieestymowalna historia jest niemożliwa do zaplanowania, podzielenia na taski. Nie powinno się trzymać takich historii w product backlogu do czasu doprecyzowania (dostarczenie większej ilości informacji) jej przez Product Ownera lub interesariusza.

S jak Small, czyli uzupełnienie powyższej zasady. Zbyt duża historia jest ciężka do precyzyjnego wyestymowania, zaplanowania, podzielenia na zadania, testowania (zbyt duża historia, niosąca szereg wartości i korzyści powinna być nazywana Epikiem).

T jak Testable, czyli każda z historii powinna dać się przetestować, aby finalnie oznaczyć ją jako DONE.

Reklamy